اعلان کاریابی

aaehc-af
چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۳ - ۸:۵۷
کاریابی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

کابل

اداره انرژی هستوی به تعداد یازده بست مربوطه خویش را قرار شرح ذیل:

  1. متخصص امور هایدرولوژی بست سوم یک بست
  2. متخصص تحقیق رادیونوکلاید ها بست سوم یک بست
  3. کارشناس توزیع دوزی متر بست چهارم سه بست
  4. کارشناس سروی منابع بی سرپرست و رادیواکتویتی طبیعی سه بست
  5. کارشناس لابراتوار بیولوژیکی دو بست
  6. مدیر عمومی پلان گذاری یک بست

غرض استخدام اشخاص شایسته و­واجد شرایط از طریق برنامه رتب و معاش از تاریخ23/4/1400الی 7/5/1400 به مدت ده روز کاری به اعلان رقابتی میگذارد. متقاضیان محترم میتوانند فورمه های درخواستی را از این لنک دریافت و بعد از خانه پری توام با تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی  و تجربه کاری به ایمیل آدرس  Jobs@anea.gov.af  ارسال نموده و یا به مدیریت عمومی استخدام آمریت منابع بشری این اداره واقع سیلو مرکزی مراجعه نمایند.

بابت معلومات بیشتر شماره (۰۷۴۹۹۸۶۶۲۲) درخدمت متقاضیان محترم قرار دارد.

Documents

فورم درخواستی