منوی اطلاعیه

بست های خالیهمه بست های خالی

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۰ - ۸:۵۴

کابل

Background image

اعلان سه بست وظیفوی

اداره انرژی هستوی به تعداد سه بست مربوطه خویش را قرار شرح ذیل:

  1. آمر جواز نامه های هستوی بست سوم (یک بست)
  2. کارشناس ارشد فزیک صحت بست سوم (دو بست)

غرض استخدام اشخاص شایسته و­واجد شرایط از طریق برنامه رتب و معاش از تاریخ 10/5/1400 الی 20/5/1400 به مدت ده روز کاری به اعلان رقابتی میگذارد. متقاضیان محترم میتوانند فورمه های درخواستی را از این لنک دریافت و بعد از خانه پری توام با تذکره تابعیت، اسناد . . .

بسته شده نمایش همه

یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۰ - ۸:۵۴

اعلان سه بست وظیفوی

اداره انرژی هستوی به تعداد سه بست مربوطه خویش را قرار شرح ذیل:

  1. آمر جواز نامه های هستوی بست سوم (یک بست)
  2. کارشناس ارشد فزیک صحت بست سوم (دو بست)

غرض استخدام اشخاص شایسته و­واجد شرایط . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۵ - ۹:۱

اعلان کاریابی

اداره انرژی هستوی یک بست مربوط خویش را قرار ذیل:

  1.  بست رتبه چهارم مدیر عمومی مالی و حسابی( یک بست)

غرض استخدام اشخاص شایسته و­ واجد شرایط از طریق برنامه رتب و معاش از تاریخ 1400/02/15 . . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ - ۱۱:۳۱

اعلان یک بست وظیفوی

اداره انرژی هستوی یک بست مربوط خویش را قرار ذیل:

  1.  بست رتبه چهارم کارشناس حفاظت از اشعه ( یک بست)

غرض استخدام اشخاص شایسته و­ واجد شرایط از طریق برنامه رتب و معاش از تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۹ ال . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ - ۱۰:۱۶

اعلان دوبست وظیفوی

اداره انرژی هستوی دو بست مربوط خویش را قرار ذیل:

1. بست رتبه چهارم کارشناس لابراتوار کیمیاوی ( دو بست) (منابع سوالات این بست (بخش سوم))

غرض استخدام اشخاص شایسته و­ واجد شرایط از طریق . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۷ - ۰:۱

اعلان مجدد یک بست وظیفوی

اداره انرژی هستوی یک بست مربوط خویش را قرار ذیل:

  1. .کارشناس آموزش و اخذ امتحان متقاضیان جواز نامه  های هستوی  یک بست (منابع عمومی سوالات تخصصی بخش دوم)

غرض استخدام اشخاص شایسته و واجد . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۷ - ۰:۰

اعلان وظیفوی

اداره انرژی هستوی یک بست مربوط خویش را قرار ذیل:

  1. تخنیکر برق بست رتبه ششم- یک بست

غرض استخدام اشخاص شایسته و واجد شرایط از طریق برنامه رتب و معاش از تاریخ۰۷/۱۱/۱۳۹۹ الی ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ برای . . .

بازنمایش همه

شنبه ۱۴۰۰/۳/۲۹ - ۸:۵۹

کابل

Background image

اعلان دو بست قراردادی

اداره انرژی هستوی دو بست قرار دادی (آشپز مقام اداره و پرسونل تنظیف) را غرض استخدام اشخاص شایسته و­ واجد شرایط از تاریخ 29/03/1400 الی 05/04/1400 به مدت هفت روز به اعلان رقابتی میگذارد.  . . .

شنبه ۱۴۰۰/۱/۷ - ۱۴:۲۱

کابل

Background image

اعلان یک بست وظیفوی

اداره انرژی هستوی یک بست مربوط خویش را قرار ذیل:

  1.  بست رتبه چهارم خبرنگار علمی تحقیقی( یک بست)

غرض استخدام اشخاص شایسته و­ واجد شرایط از طریق برنامه رتب و معاش از تاریخ  ۷/۱/۱۴۰۰ الی ۱۷ . . .