اعلان یک بست وظیفوی

aaehc-af
شنبه ۱۴۰۰/۱/۷ - ۱۴:۲۱
کاریابی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

کابل

اداره انرژی هستوی یک بست مربوط خویش را قرار ذیل:

  1.  بست رتبه چهارم خبرنگار علمی تحقیقی( یک بست)

غرض استخدام اشخاص شایسته و­ واجد شرایط از طریق برنامه رتب و معاش از تاریخ  ۷/۱/۱۴۰۰ الی ۱۷/۱/۱۴۰۰ برای مدت ده روز به اعلان رقابتی میگذارد. متقاضیان محترم می توانند فورمه های درخواستی را از اینجا دریافت و بعد از خانه پری توام با تذکره تابعیت، اسناد تحصیلی  و تجربه کاری به ایمیل آدرس Jobs@anea.gov.af ارسال نموده و یا به مدیریت عمومی استخدام آمریت منابع بشری این اداره واقع سیلو مرکزی مراجعه نمایند.

بابت معلومات بیشترشماره (۰۷۴۹۹۸۶۶۲۲) در خدمت متقاضیان محترم قرار دارد.

Documents

فورم درخواستی