رهنمود آموزشی معاهده منع آزمایش های هستوی

aaehc-af
معاهده منع آزمایش های هستوی(CTBT):

مدیریت و کنترول جنگ، حفظ و تقویت صلح و امنیت از آرزو‌های قبلی تاریخ بشریت محسوب‌ می‌گردد، که در این راستا انسان‌ها به ابزار‌های مختلف مانند عقد قراردادهای صلح و خلع‌سلاح در طول تاریخ متوسل گردیده اند.در منازعات بین‌المللی قرن بیستم بخصوص جنگ جهانی دوم، فجایع انسانی که در اثر استفاده از سلاح‌های هستوی در هیروشیما و ناکاساکی صورت گرفت، تغییرات و دگرگونی‌های عمیق در ادبیات و مفاهیم سنتی جنگ و صلح وارد نمود،که سبب افزایش نگرانی‌های عمومی نسبت به گسترش سلاح‌های هستوی گردید.کشورهای جهان اقداماتی را در راستای کنترول و منع گسترش سلاح‌های هستوی و ایجاد یک سیستم بین‌المللی اتخاذ نمودند. این اقدامات سنگ‌بنای برای تصویب معاهدات بعدی در این راستا گردید. بر اساس ضرورت و اهمیت صلح و امنیت بین‌المللی، در سال1963میلادی معاهده منع جزئی آزمایش‌های هستوی به منظور منع آزمایش سلاح‌های هستوی تصویب گردید. سپس معاهده منع جامع آزمایشهای هستوی(CTBT) در 10 سپتمبرسال 1996 میلادی از سوی سازمان‌ ملل متحد به تصویب رسید و در 24 سپتمبر سال 1996 میلادی برای امضاْء در دسترس کشور‌‌ها قرار گرفت، که تا پایان همان سال 76 دولت آن را امضاء نمودند.

برای مطالعه متن مکمل این رهنمود آموزشی فایل آنرا از اینجا به دست آورید.