مقالي

چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۶ - ۱۱:۱۸

د هستوي آزمایشونو د منع معاهدې زده کړه ایز رهنمود

د هستوی ازمایښتونو د منع معاهده څو اړخیزه رسمي معاهده ده، چې د دولتونو تر منځ د هستوي ازمایښتونو په پوره توګه د منع او مخنیوي ( سولیز او غیر سولیز) پکي ځای پر ځای شوي رامنځ ته شوي.

لومړۍ ماده د هستوي ازمایښتونو د منع معاهده چې غړي هیوادونه سره ژمنه

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۳۱ - ۱۳:۱۷

د هیواد په ۲۴ ولایتونو کې د ایونایزونکو دستګاوو په مرکزونو کې د راډیولوژي (ایکس وړانګو) د وضعیت د بررسۍ راپور

د اټومي انرژۍ عالي کمیسیون د هستوي انرژۍ اداري د هستوي انرژۍ قانون او د وړانګو په وړاندي د ځان ساتنې مقرري په اساس یو له صلاحیتونو او مسئولیتونو څخه د هیواد په سطحه د جوازلیک او اجازه لیک صادرول، څیړنه، نظارت، تفتیش او د ایونایزونکو دستګاوو او