یکشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۰ - ۸:۵۴

کابل

Background image

اعلان سه بست وظیفوی

اداره انرژی هستوی به تعداد سه بست مربوطه خویش را قرار شرح ذیل:

  1. آمر جواز نامه های هستوی بست سوم (یک بست)
  2. کارشناس ارشد فزیک صحت بست سوم (دو بست)

غرض استخدام اشخاص شایسته و­واجد شرایط . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ - ۹:۰

کابل

Background image

اعلان کاریابی دوبست رتبه ۴و رتبه ۷

اداره انرژی هستوی به تعداد (۱) بست چهارم کارشناس منع استفاده از سلاح های بیولوژیکی مربوط به ریاست منع استفاده از سلاح های کیمیاوی و بیولوژیکی و یک بست رتبه هفتم (معتمد جنسی)  خویش را بخ . . .